எம்மைப்பற்றி

ஐ தமிழ் தொலைக்காட்சி தமிழர்களுக்கான அனைத்து விடயங்களையும் உள்ளடக்கிய தளமாகும். 2018, நவம்பர் 27ம் திகதி அன்று பதிவு செய்யப்பட்டு 2018ம் ஆண்டு தனது சேவையை ஆரம்பித்தது. செய்திகள், பொழுபோக்கு அம்சங்கள் மற்றும் பலவற்றை உள்ளடக்கியள்ளது. முக்கியமாக தமிழ் மக்களின் நிகழச்சிகள், அறிவித்தல்களை உள்ளடக்கியள்ளது.

தொடர்பு கொள்ளவும்
  • 832 - 7325 Markham Road, Markham, ON L3S-0C9.
  • + 16478692732
  • kangeshan@gmail.com
  • + 16478692732
செய்தி அனுப்பவும்